Förmåner

Välkommen till Färjestads Travhästägareförening

Som medlem i Färjestads Travhästägareförening får du:

  • 15% rabatt på all förtäring utom alkohlohaltiga drycker på travbanans restauranger, även på stallbacken.

  • tillgång till hästägareföreningens loge på Cafe Copiad.

  • erbjudanden om föreläsningar av kända travprofiler.

  • erbjudanden om subventionerade resor till intressanta "travmål".

  • erbjudanden genom vår riksorganisation Travhästägarna,   t ex 10% rabatt på försäkring av häst hos Agria.

  • en förening som lokalt, och på riksplanet genom Travhästägarna, bevakar hästägarnas intressen.