Föreningen

Färjestads Travhästägareförening med närmare 200 medlemmar är en förening för hästägare i Färjestad regionen. Föreningen tillvaratar hästägarnas intressen och anordnar möten, seminarier och studieresor där travsporten och hästägandet står i centrum. Läs mer under respektive flik.


Färjestads Travhästägareförening är ansluten till riksorganisationen


Enligt stadgarna har föreningen till uppgift

  • att tillvarata och befrämja medlemmars intressen vid travtävlingar på svenska och utländska banor

  • att verka för att höja och utvidga intresse för travsporten så att avel, uppfödning, rationell skötsel och vård av goda travhästar, såväl varmblod som kallblod, befordras

  • att verka för en god kamratlig anda medlemmarna emellan genom att anordna sammankomster till vilka medlemmarnas anförvanter, travsällskapet, tränarkåren och stallpersonalen lämpligen kan inbjudas närvara