Branschavtal

Här hittar du Travhästägarnas branschavtal.


Branschvillkor hästägare - tränare


Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) och Travtränarnas Riksförbund (TR) har tillsammans med Svensk Travsport tagit fram nya branschvillkor för hästägare och tränare.

Branschvillkoren riktar sig dels till de tusentals som redan äger travhäst i Sverige, dels till alla de som är intresserade att komma in i travsportens spännande värld som hästägare, men som känner sig osäkra. Genom tydliga avtal mellan ägare och tränare ökas tryggheten. Till avtalet hör också en checklista som hjälper tränare och hästägare att gå igenom förutsättningarna för hästägandet.