Kontakt

Välkommen till Färjestads Travhästägareförening

Kontakta oss gärna  om du har frågor om föreningen eller annat som rör travhästägandet:


  • Ordförande Anders Holmqvist 070- 20 80 341
  • Kassör Stig Fröding 070 53 78 071


Föreningen för Dig som äger travhäst i Färjestadsregionen. Enligt stadgarna har föreningen till uppgift och ändamål:

  • Att ta tillvara och befrämja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor.
  • Att verka för att höja och utvidga intresse för travsporten så att avel, uppfödning, rationell skötsel och vård av goda travhästar, såväl varmblod som kallblod, befordras.