Föreningen

Välkommen till Färjestads Travhästägareförening


Färjestads Travhästägareförening är till för dig som äger travhäst i Färjestadsregionen.


Enligt stadgarna har föreningen till uppgift


  • att tillvarata och befrämja medlemmars intressen vid travtävlingar på svenska och utländska banor

  • att verka för att höja och utvidga intresse för travsporten så att avel, uppfödning, rationell skötsel och vård av goda travhästar, såväl varmblod som kallblod, befordras

  • att verka för en god kamratlig anda medlemmarna emellan genom att anordna sammankomster till vilka medlemmarnas anförvanter, travsällskapet, tränarkåren och stallpersonalen lämpligen kan inbjudas närvara


Föreningen för Dig som äger travhäst i Färjestadsregionen. Enligt stadgarna har föreningen till uppgift och ändamål:Att ta tillvara och befrämja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor.Att verka för att höja och utvidga intresse för travsporten så att avel, uppfödning, rationell skötsel och vård av goda travhästar, såväl varmblod som kallblod, befordras.